Hotline: 0847.677.999 - 097 880 5599

  • Tiếng việt
  • English

DINH ĐỘC LẬP Quay lại

DINH ĐỘC LẬP
DINH ĐỘC LẬP
DINH ĐỘC LẬP
DINH ĐỘC LẬP
DINH ĐỘC LẬP
DINH ĐỘC LẬP
DINH ĐỘC LẬP
DINH ĐỘC LẬP
DINH ĐỘC LẬP
DINH ĐỘC LẬP
DINH ĐỘC LẬP
DINH ĐỘC LẬP
DINH ĐỘC LẬP
DINH ĐỘC LẬP
DINH ĐỘC LẬP
DINH ĐỘC LẬP
DINH ĐỘC LẬP
DINH ĐỘC LẬP
DINH ĐỘC LẬP
DINH ĐỘC LẬP
DINH ĐỘC LẬP
DINH ĐỘC LẬP
DINH ĐỘC LẬP
DINH ĐỘC LẬP
DINH ĐỘC LẬP
DINH ĐỘC LẬP

Trùng tu toàn bộ nội thất Dinh Độc Lập từ năm 2012 đến 2014

Sau thời gian làm việc nghiêm túc và cẩn trọng, B.A Furniture- Boutique Art đã bàn giao hoàn tất các hạng mục nội thất trong gói thầu: “Tu bổ các hiện vật trưng bày nội thất di tích lịch sử Hội trường Thống Nhất” cho đơn vị chủ đầu tư (Hội trường Thống Nhất) trong tháng 12 năm 2012.

Có thể nói, được trùng tu các hiện vật trưng bày nội thất di tích lịch sử Hội trường Thống Nhất là một dấu ấn đáng nhớ đối với toàn bộ nghệ nhân và thợ kỹ thuật của B.A Furniture. Không những bằng tay nghề, bằng kỹ năng, mà những người đã trực tiếp trùng tu các sản phẩm nội thất này còn làm bằng tất cả tâm huyết của họ để hoàn thành công việc một cách tỉ mỉ và chính xác. Chính vì điều này nên hầu như giá trị lịch sử của các hiện vật vẫn được giữ nguyên vẹn.