Hotline: (028) 6278 9318 - (028) 6674 9193

  • Tiếng việt
  • English

SOFA RÚT NÚT KỶ LỤC VIỆT NAM Quay lại

SOFA RÚT NÚT KỶ LỤC VIỆT NAM
SOFA RÚT NÚT KỶ LỤC VIỆT NAM
SOFA RÚT NÚT KỶ LỤC VIỆT NAM
SOFA RÚT NÚT KỶ LỤC VIỆT NAM
SOFA RÚT NÚT KỶ LỤC VIỆT NAM
SOFA RÚT NÚT KỶ LỤC VIỆT NAM
SOFA RÚT NÚT KỶ LỤC VIỆT NAM
SOFA RÚT NÚT KỶ LỤC VIỆT NAM
SOFA RÚT NÚT KỶ LỤC VIỆT NAM
SOFA RÚT NÚT KỶ LỤC VIỆT NAM
SOFA RÚT NÚT KỶ LỤC VIỆT NAM
SOFA RÚT NÚT KỶ LỤC VIỆT NAM
SOFA RÚT NÚT KỶ LỤC VIỆT NAM
SOFA RÚT NÚT KỶ LỤC VIỆT NAM
SOFA RÚT NÚT KỶ LỤC VIỆT NAM
SOFA RÚT NÚT KỶ LỤC VIỆT NAM
SOFA RÚT NÚT KỶ LỤC VIỆT NAM
SOFA RÚT NÚT KỶ LỤC VIỆT NAM
SOFA RÚT NÚT KỶ LỤC VIỆT NAM
SOFA RÚT NÚT KỶ LỤC VIỆT NAM
SOFA RÚT NÚT KỶ LỤC VIỆT NAM
SOFA RÚT NÚT KỶ LỤC VIỆT NAM

GIỚI THIỆU VỀ SOFA RÚT NÚT KỶ LỤC VIỆT NAM

 

TÊN: SOFA RÚT NÚT có kích thước chiều ngang phủ bì 6000, lọt lòng 5200 x chiều sâu phủ bì 3050, lọt lòng 2650 x chiều cao 4100.

Nguyên liệu chính bao gồm: gỗ 2.5m3, Mus 2.8m3, Simili 120m, 86 cục pha lê trang trí, 72 chiếc đinh đồng trang trí, và một số phụ liệu bắt buộc khác.

Được phát triển trí tuệ bởi  Nghệ Nhân Nguyễn Chương.

Được thi công sản xuất bởi đội ngũ kỹ thuật của Công ty B.A Furniture "Boutique-Art” gồm 6 người thợ kỹ thuật chính và 10 người thợ phụ thực hiện trong thời gian hết 40 ngày.